Rakennuslautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kirkonvarkauden asemakaava-alueen jätehuollon järjestäminen ja jätemaksut 2017

MliDno-2016-2212

Valmistelija

  • Kaisa Helaakoski, jäteasiain tarkastaja, Kaisa.Helaakoski@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirkonvarkauden asemakaava-alue ja samalla Mikkelissä kesällä 2017 pidettävien asuntomessujen alue on kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen aluetta, jolloin kiinteistön haltijat tekevät jätteenkuljetussopimuksen jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy:n kanssa.

Kirkonvarkauden asemakaava-alueen asuntomessualueelle tulee seitsemän korttelikohtaista jätteen keräyspistettä, joissa kolmesta kerätään sekalaisen yhdyskuntajätteen lisäksi biojätettä, lasia ja metallia. Mikalo Oy:n hallinnoimalle kiinteistölle, jossa sijaitsee yli neljän huoneiston asuinrakennus, tulee omat jäteastiat eri jätejakeille jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Tällä hetkellä laaditaan jätemaksut alueelle, jonne rakennetaan korttelikohtaiset keräyspisteet. Maksut tulevat koskemaan siis asuntomessualueen kiinteistöjä ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueella jo käytössä olevia kiinteistöjä.

Jäteastiat omistaa ja pitää kunnossa Metsäsairila Oy, joka vastaa jäteastioiden tyhjennyksistä ja astioiden viereen mahdollisesti kertyvien jätteiden poistamisesta. Keräyspistealueiden muu kunnossapito on Mikkelin kaupungin vastuulla.

Asuntomessualueen kiinteistöt sekä jo alueella käytössä olevat kiinteistöt voivat käyttää mitä tahansa sekalaisen yhdyskuntajätteen astiaa maksettuaan sekalaisen yhdyskuntajätteenkeräyksen vuosimaksun, joka on saman suuruinen kuin jätetaksan mukainen aluekeräyspisteen käyttömaksu. Alueen biojäteastiat ovat lukollisia ja niiden käyttöoikeuden saa sopimalla asiasta  Metsäsairila Oy:n kanssa. Käytöstä laskutetaan biojätekeräyksen vuosimaksu. Molemmat jätejakeet laskutetaan kerran vuodessa. Lasi- ja metallinkeräysastioiden käyttö on maksutonta.

Liitteenä olevassa taulukossa on esitetty keräyspisteiden vuosittaiset käyttömaksut sekalaiselle yhdyskuntajätteelle sekä biojätteelle. Nämä käyttömaksut lisätään Mikkelin kaupungin jätetaksaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Helaakoski, jäteasiain tarkastaja, Kaisa.Helaakoski@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää alustavasti hyväksyä Kirkonvarkauden asemakaava-alueen jätehuollon järjestämistavan sekä luonnoksen jätetaksaan liitettäväksi alueen jätteenkeräyspisteiden käyttömaksuksi ja asettaa sen nähtäville.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tämä asia käsiteltiin esityslistan mukaisesta järjestyksestä poiketen pykälän 13 jälkeen.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.