Rakennuslautakunta, kokous 29.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Hallintopäällikkö
Henkilöstöasiat
§ 5 Pysäköintipalveluiden tarkastusesimiehen valinta
§ 6 Pihla Kuusijärven määräaikainen siirto pysäköinnintarkastajan virkaan
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, rakennustarkastaja

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.