Rakennuslautakunta, kokous 29.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kortelainen ja Terttu Mäkeläinen.