Rakennuslautakunta, kokous 29.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.