Rakennuslautakunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset
§ 16 Janne Hämäläisen valinnan vahvistaminen rakennustarkastajan virkaan

Hallintopäällikkö
Henkilöstöpäätökset
§ 4 Tarkastusesimiehen irtisanoutuminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Mikkola, johtava rakennustarkastaja

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.