Rakennuslautakunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Peura ja Eija Suutari-Piispa.