Rakennuslautakunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.