Rakennuslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja
§ 1 Kalustehankinta
§ 2 Rakennustarkastajan vakinaisen viran täyttäminen
§ 4 Rakennustarkastajan määräaikaisen viran täyttäminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.