Rakennuslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Peura ja Susanna Savander. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä maanantaina 24.4.2017 ja se on nähtävänä tiistaina 25.4.2017.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.