Rakennuslautakunta, kokous 15.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Rakennuslautakunnan laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2016

MliDno-2015-1049

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Valmistelija hallintopäällikkö Juha Ruuth

Rakennuslautakunta on päättänyt vuoden 2015 laskujen sekä palkkailmoitusten hyväksyjistä ja asiatarkastajista sekä varahyväksyjistä talouspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti joulukuussa 2014.

Asiatarkastus- ja hyväksymisoikeus on oltava sellaisilla henkilöillä, jotka tietävät asiasisällön. Asiatarkastajan täytyy osata tehdä laskun tiliöinti ja todeta laskun sisällön oikeellisuus, joskin hyväksyjä vastaa koko laskun oikeellisuudesta tiliöinteineen. Kaikkien tositteiden osalta menetellään niin, että vastaanottajana ja/tai asiatarkastajana ei voi olla sama henkilö kuin hyväksyjänä.

Rakennusvalvonnan osalta toiseksi varahyväksyjäksi nimetty rakennustarkastaja Arto Sipilä on irtisanoutunut Mikkelin kaupungin palveluksesta 1.6.2015 alkaen ja hänen tilalleen on nimettävä uusi varahyväksyjä

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Mikkola, johtava rakennustarkastaja, risto.mikkola@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta nimeää rakennusvalvonnan laskujen toiseksi varahyväksyjäksi hallintopäällikkö Juha Ruuthin vuodelle 2015.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennuslautakunta on päättänyt vuoden 2015 laskujen sekä palkkailmoitusten hyväksyjistä ja asiatarkastajista sekä varahyväksyjistä talouspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti joulukuussa 2014 ja täydentänyt päätöstä henkilöstömuutosten jälkeen toukokuussa 2015.

Asiatarkastus- ja hyväksymisoikeus on oltava sellaisilla henkilöillä, jotka tuntevat asiasisällön. Asiatarkastajan täytyy osata tehdä laskun tiliöinti ja todeta laskun sisällön oikeellisuus, joskin hyväksyjä vastaa koko laskun oikeellisuudesta tiliöinteineen. Kaikkien tositteiden osalta menetellään niin, että vastaanottajana ja/tai asiatarkastajana ei voi olla sama henkilö kuin hyväksyjänä.

Risto Mikkolan irtisanouduttua johtavan rakennustarkastajan virasta 1.10.2015 lukien tulee rakennusvalvonnan laskujen hyväksyjäksi johtavan rakennustarkastajan viransijaisena toimiva Sari Valjakka siihen saakka, kunnes johtavan rakennustarkastajan virka on täytetty pysyvästi.

Jätehuollon osalta laskujen hyväksyjäksi nimetty kaupunginpuutarhuri Viljo Muuronen on irtisanoutunut Mikkelin kaupungin palveluksesta 1.9.2015 alkaen ja jäänyt eläkkeelle. Jätehuollon viranhaltijana toimii jatkossa jäteasiaintarkastaja. Tähän virkaan on valittu Kaisa Helaakoski ja hänet nimetään jätehuollon laskujen hyväksyjäksi.

Pysäköintipalveluiden laskujuen varahyväksyjä tarkastusesimies Markku Haimilahti on irtisanoutunut Mikkelin kaupungin palveluksesta ja jää eläkkeelle 1.11.2015 alkaen. Koska Haimilahti ei enää hoida virkaansa, poistetaan hänet varahyväksyjän asemasta ja varahyväksyjänä toimii vs. tarkastusesimies Niina Gynther.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Mikkola, johtava rakennustarkastaja, risto.mikkola@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta nimeää rakennusvalvonnan laskujen hyväksyjäksi Sari Valjakan 25.9.2015 lukien siihen saakka, kunnes johtavan rakennustarkastajan virka on täytetty pysyvästi ja jätehuollon laskujen hyväksyjäksi Kaisa Helaakosken 25.9.2015 lukien. Risto Mikkolan, Viljo Muurosen ja Markku Haimilahden laskujenhyväksymisoikeudet poistetaan 25.9.2015 lukien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2016 laskujen sekä palkkailmoitusten hyväksyjistä ja asiatarkastajista sekä varahyväksyjistä tulee päättää talouspalveluiden ohjeistuksen mukaisesti joulukuussa 2015.

Asiatarkastus- ja hyväksymisoikeus on oltava sellaisilla henkilöillä, jotka tuntevat asiasisällön. Asiatarkastajan täytyy osata tehdä laskun tiliöinti ja todeta laskun sisällön oikeellisuus, joskin hyväksyjä vastaa koko laskun oikeellisuudesta tiliöinteineen. Kaikkien tositteiden osalta menetellään niin, että vastaanottajana ja/tai asiatarkastajana ei voi olla sama henkilö kuin hyväksyjänä. Kaikille hyväksyjille ja tarkastajille tulee olla vähintään yksi varahenkilö, jotta laskut voidaan käsitellä asianmukaissti myös lomien ja muiden poissaolojen aikana.

Rakennusvalvonnan laskujen hyväksyjänä toimii johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka, jätehuollon laskujen hyväksyjänä jäteasiaintarkastaja Kaisa Helaakoski ja pysäköintipalveluiden laskujen hyväksyjänä hallintopäällikkö Juha Ruuth.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, vt. johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta nimeää rakennusvalvonnan laskujen hyväksyjäksi Sari Valjakan, jätehuollon laskujen hyväksyjäksi Kaisa Helaakosken ja pysäköintipalveluiden laskujen hyväksyjäksi Juha Ruuthin 1.1.2016 lukien. Varahyväksyjiksi ja asiatarkastajiksi hyväksytään henkilöt liitteenä olevan luettelon mukaisesti 1.1.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, nimetyt hyväksyjät, varahyväksyjät ja asiatarkastajat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.