Rakennuslautakunta, kokous 15.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Haukijärvi ja Kari Liikanen.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.