Rakennuslautakunta, kokous 15.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Jäteasiain tarkastaja
Jäteselvitykset 2016
Lajitteluohjeet 2016

Jätehuoltopäätökset
§ 12, 15 Jätemaksun kohtuullistamis- tai vapautushakemus
§ 49 Tyhjennysvälin pidennyshakemus
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, vt. johtava rakennustarkastaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.