Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Soivanen sekä Satu Hasanen.

Päätös

Hyväksytään.