Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Johtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen,​ jos saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Käsitellyt asiat