Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Esitys Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamisesta

MliDno-2018-1018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.11.2005, 635§ (asianro 3320 / 790 / 2005) päättänyt perustaa Otavan Opiston liikelaitoksen vuoden 2006 alusta alkaen.

6.4.2016. Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä on tullut muistio liittyen OKM:n selvityspyyntöön Otavan Opistossa järjestettävästä lukiokoulutuksesta.
Muistion ensimmäisessä osassa käydään läpi prosessi liittyen Mikkelin kaupungin antamaan selvitykseen koskien OKM:n selvityspyyntöä edeten nykytilanteeseen saakka.
Muistion toisessa osassa OKM toteaa lukiokoulutuksen nykytilanteen Mikkelin kaupungissa ja ehdottaa voimassa olevaa Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen järjestämislupaa uudistettavaksi nykytilaa vastaavaksi ottaen huomioon Mikkelin kaupungin ehdotus lukiokoulutuksen järjestämiseksi.

Muistio käydään läpi kohta kohdalta kokouksessa 8.5.2018.

OKM on tulkinnut Mikkelin kaupungin vastausta selvityspyyntöön ja ehdotusta siten, että nykyisen Otavan Opiston liikelaitos nimetään uudelleen ja Otavan Opiston vapaa sivistystyön koulutus ja internaattilukiokoulutus järjestetään osana uudelleen nimettyä liikelaitosta omana toimialueena ja nettilukiotoiminta järjestettäisiin erillisenä, omana toimialueenaan uudelleen nimetyn liikelaitoksen alaisuudessa. Nimen muutos selkiyttää nykyisen Otavan Opiston liikelaitoksen roolin lukiokoulutuksen järjestäjänä. Jatkossa uudella nimellä toimivan Otavan Opiston liikelaitoksen toimialueena olisivat selkeästi
*Otavan Opiston toimialue joka järjestää vapaata sivistystyötä ja aikuisten lukiokoulutusta internaattimuotoisena koulutuksena jossa osallistujamäärä voi olla enintään 50 opiskelijaa ja
*muu lukiokoulutus, jota annettaisiin pääosin verkossa kuten nykyisinkin.

Mikkelin kaupunki ei ole vielä 3.5. mennessä lähettänyt ehdotustaan lukiokoulutuksen järjestämisluvan muuttamiseksi OKM muistiossaan esittämää muutostarvetta vastaavaksi.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 13§:n mukaan Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena toimii Otavan Opiston liikelaitos.

Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista varten tulisi järjestää avoin nimikilpailu kevään ja kesän aikana. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päättäisi syksyllä 2018 uudesta liikelaitoksen nimestä nimikilpailuehdotusten perusteella.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Esitetään Kasvatus ja opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista. Nimen muuttamiseksi järjestetään nimikilpailu kevään ja kesän 2018 aikana. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päättää uudesta nimestä syksyn 2018 aikana. Uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Otavan Opiston liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen toimintasääntöön.

Päätös

Esittelijä muutti esitystään kokouksessa seuraavasti: Kasvatus ja opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitettäväksi Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista. Nimen muuttamiseksi kerätään nimiehdotuksia kevään ja kesän aikana. Johtokunnalle esitetään ehdotukset syksyn 2018 ensimmäisessä kokouksessa. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päättää uudesta nimestä syksyn 2018 aikana. Uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Otavan Opiston liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen toimintasääntöön.

Johtokunta hyväksyi muutetun esityksen.

 

 

 

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Otavan Opiston johtokunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista. Nimen muuttamiseksi kerätään nimiehdotuksia kevään ja kesän aikana. Johtokunnalle esitetään ehdotukset syksyn 2018 ensimmäisessä kokouksessa. Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päättää uudesta nimestä syksyn 2018 aikana. Uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Otavan Opiston liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen toimintasääntöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamista siten, että Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta tekee saamiensa nimiehdotusten perusteella päätöksen uudesta nimestä syksyn 2018 aikana ja uusi liikelaitoksen nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus valtuuttaa Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan valmistelemaan liikelaitoksen nimen muuttamista ja edelleen valtuuttaa liikelaitoksen johtokunnan päättämään liikelaitoksen uudesta nimestä siten, että nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jari Kinnula, johtava rehtori, jari.kinnula@mikkeli.fi
Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 8.5.2018 ja edelleen kaupunginhallitukselle esittänyt, että Otavan Opiston liikelaitoksen nimen muuttamiseksi tulisi järjestää avoin nimikilpailu. Nimenmuutoksen nopeuttamiseksi nimikilpailua ei enää ehditä järjestää, osittain siitä syystä, että OKM:n lukiokoulutuksen järjestämislupa tuli lokakuun alkupuolella ja asia pitäisi saada pian kaupunginhallitukselle. Tarkoitus olisi, että henkilöstölle avataan sähköinen lomake nimiehdotuksia varten. Lomake olisi ensi viikon maanantaihin saakka auki.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kinnula, johtava rehtori, jari.kinnula@mikkeli.fi

Esitetään, että Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta hyväksyy nopeutetun aikataulun nimenmuutoksesta. Nimiehdotusten läpikäymiseksi johtokunnalle lisäksi esitetään, että johtokunta nimeäisi kolmihenkisen nimitoimikunnan, jonka tehtävänä on tehdä ehdotus uudesta Otavan Opiston liikelaitoksen nimestä. Otavan Opiston liikelaitos päättää nimestä ensi viikon ylimääräisessä johtokunnan kokouksessa.

Nimitoimikunnan kokoonpanoksi esitetään:

  1. johtokunnasta yksi henkilö
  2. henkilöstöstä yksi henkilö
  3. rehtori tai vararehtori, joka toimii nimitoimikunnan puheenjohtajana

Päätös

Hyväksytään.

Johtokunta päättää nimitoimikunnan kokoonpanoksi:

  1. Otavan Opiston liikelaitoksen puheenjohtaja Terhi Patja
  2. henkilöstön edustaja Nina Kurki
  3. Otavan Opiston vararehtori Jari Kinnula

Nimiehdotuskokous pidetään 20.11.2018.

 

Valmistelija

  • Jari Kinnula, johtava rehtori, jari.kinnula@mikkeli.fi

Kuvaus

Johtokunta päätti kokouksessaan 15.11.2018 nimenmuutoksen käsittelyn nopeutetulla aikataululla. Henkilöstölle avattiin sähköinen lomake nimiehdotuksia varten perjantai-aamuna 16.11.2018. Nimiehdotuksia otettiin maanantaihin 19.11. kello 15 saakka.

Liikelaitoksen nimen muuttaminen selventää Opiston toimintaa rahoittajan suuntaan. Nimenmuutoksella tavoitellaan sitä, että  internaattimuotoisena lukiokoulutuksena (max. 50 opisk.) annettavaa koulutusta ei rahoitusjärjestelmässä sekoiteta muuhun lukiokoulutukseen.

Uuden nimen kautta meillä on mahdollisuus luoda uusi brändi tai rinnakkainen brändi kun edelleen säilytämme mahdollisuuden käyttää myös  Otavan Opiston brändiä lukiokoulutuksessa, perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä. 

Maanantaina 19.11. klo 19 nimetty nimitoimikunta kokoontuu ja tekee nimiehdotuksen Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnalle. Johtokunta päättää 20.11. kokouksessaan Otavan Opiston liikelaitoksen uudesta nimestä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kinnula, johtava rehtori, jari.kinnula@mikkeli.fi

Johtokunta päättää Otavan opiston liikelaitoksen uudesta nimestä nimitoimikunnan esityksen pohjalta. Uusi nimi otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Otavan Opiston liikelaitoksen uusi nimi päivitetään kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen toiminta sääntöön.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksytään.

Johtokunta valitsi nimitoimikunnan ehdotusten perusteella uudeksi nimeksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia.

Markkinointinimeksi päätettiin Otavia.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta on tarkastettu kokouksessa.

Tiedoksi

Otavan Opisto henkilöstö, kasvatus- ja opetuslautakunta, kaupunginhallitus.

Käsitellyt asiat