Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu