Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu