Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ympäristöpäällikön ja terveystarkastajien viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveystarkastaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 10 Päätös terveydensuojelulain 20§:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä/Lihavanpään vesiosuuskunta, 17.12.2020
§ 11 Päätös terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä / Mikkelin vesilaitos, 31.12.2020
§ 12 Päätös terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä / Tuukkala Vatila vesiosuuskunta, 31.12.2020

Ympäristöpäällikkö
Maa-ainesluvat:
§ 4 Maa-ainesluvan rauettaminen ja vakuuden vapauttaminen / Jukka Klemola / Teerikangas RN:o 213-428-4-52, 16.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.