Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 9 Kaupungineläinlääkäri viran hakuajan jatkaminen, 15.12.2020
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 1 Elintarvikelain 13 § 2 mom. mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus/ Hirvensalmen Kala Oy, 05.01.2021
§ 19 Elintarvikelain 13 § 2 mom. mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus/ Hirvensalmen Kala Oy, 22.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.