Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021/Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MliDno-2021-250

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2021 talousarvion 7.12.2020 (§ 112). Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimintatuotot vuonna 2021 ovat 1 150 200 euroa, toimintamenot 2 378 900 euroa ja toimintakate 1 228 700 euroa.

Vuoden 2020 talousarviossa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimintatuotot vuonna 2020 olivat 1 040 000 euroa, toimintamenot 2 211 000 euroa ja toimintakate 1 171 000 euroa. Kustannusten nousu johtuu mm. eläinlääkäripraktikon ja valvontaeläinlääkäreiden lisäviroista. Lisäksi talousarviossa on mukana Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen hallinnoimat kaksi hanketta, EU:n ja Venäjän raja-alueyhteistyöohjelman rahoittama RAINMAN-hanke (pohjavesihanke) ja EAKR-rahoitteinen Mikkelin seudun kuntailmasto -hanke. Molemmat hankkeet ovat alkaneet vuonna 2019 ja päättyvät vuonna 2021. Hankkeiden talousarvioiden suuruudessa on vuosittaista vaihtelua hankesuunnitelman mukaisesti. Valvontaeläinlääkärin ja projektien kustannukset tulevat lähes täysmääräisesti takaisin.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 §:n mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelmassa on kuvattu ympäristölautakunnan toiminnalliset tavoitteet (tuloskortti), lautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat.

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ja -menot tulosyksiköittäin vuodelle 2021.

 

Ympäristölautakunta ja hallinto

Yleinen terveysvalvonta

Eläinlääkintähuolto

Ympäristönsuojelu (sis. hankkeet)

Toimintatuotot

8 300

248 900

593 000

193 500

(300 000)

Toimintamenot

38 400

682 900

1 036 700

504 600

(620 900)

Toimintakate

30 100

434 000

443 700

311 100

(320 900)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin seudun ympäristölautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2021. Käyttösuunnitelmassa on kuvattu ympäristölautakunnan toiminnalliset tavoitteet, lautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, organisaation rakenne ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.