Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 4 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Hong Kong Suomi Oy,​ Hong Kong Mikkeli,​ Mikkeli,​ 29.03.2018
§ 5 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Hong Kong Suomi Oy,​ Hong Kong Mikkeli,​ Mikkeli,​ 29.03.2018
§ 6 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiinesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Scandic Hotels Oy,​ Scandic Mikkeli,​ Mikkeli,​ 29.03.2018
§ 7 Päätös pienen talousvesiasetuksen (401/2001) soveltamisesta T:mi Roinilan Karjatilan talousveden laadunvalvonnassa,​ 29.03.2018
§ 8 Päätös,​ 17.04.2018

Ympäristöpäällikkö
Maa-​ainesluvat:
§ 1 Maa-​aineslupapäätöksen siirtäminen Mikkelin Autokuljetus Oy:ltä UPM-​Kymmene Oyj:lle;​ Puhin kallioalue,​ Mikkeli,​ 09.03.2018
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 7 Maa-​aines-​ ja ympäristöluvan siirto,​ 09.03.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.