Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Talousarvion toteutumisen seuranta 2018, ympäristölautakunta

MliDno-2018-757

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousseurannan mukaisesti hallintokuntien toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa.

Talousarvion 3/2018 toteuman tavoitteena on arvioida koko vuoden talousarvion toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutuminen on esitetty liitteessä. Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta merkitsee talouden toteutuman 3/2018 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.