Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Lamponen ja Jarmo Lautamäki.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Lamponen ja Jarmo Lautamäki.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.