Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 4 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Kosmos Festival Ristiina 2021, 24.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.