Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Tullinen ja Dina Samaletdin.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 26.3.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.