Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

§ 16 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 1 Hulevesimallinnuksen tilaaminen, 25.01.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.