Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

§ 17 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Maa-ainesluvat:
§ 1 Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan siirto tiloilla Sorala ja Mäntykangas, Mäntyharju, 21.01.2021
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 1 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Kivenmurskaus Metsä-Sairilassa, Mikkelin kaupunki, 25.01.2021
§ 2 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa, Hirvensalmen Autourheilijat ry, 01.02.2021
§ 3 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa, Marko Väisänen, Mäntyharju, 15.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.