Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

§ 22 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus (lisäpykälä)

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 Kaupungineläinlääkärin viransijaisuus, 22.2.2021

 

Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 Kaupungineläinlääkärin viransijaisuuden täyttäminen, 22.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.