Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

§ 15 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Terveystarkastajan vuorotteluvapaan sijaisuus, 04.02.2021
§ 2 Kaupungineläinlääkärin viran täyttämättä jättäminen, 18.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.