Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Haavikko ja Sari Rautiainen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 26.2.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.