Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 24.2.2021

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.