Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.3.2023

§ 31 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 3 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa, Jouko Häkkänen, Mäntyharju, 01.03.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.