Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.3.2023

§ 30 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Päätös ympäristötarkastajan kesäsijaisuuden täyttämisestä, 13.03.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska viranhaltijapäätöksissä ei ole havaitti mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.