Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.3.2023

§ 39 Yleiset uimarannat Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella vuonna 2023

MliDno-2023-1357

Valmistelija

  • Lasse Lähde, terveystarkastaja, lasse.lahde@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008 ja muutosasetuksen 711/2014) mukaan laadittava luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä uimarannoista ennen kunkin uimakauden alkua. Näitä ns. EU-uimarantoja on Mikkelin kaupungissa kolme:

Pankalammen uimaranta, Kaukola
Pitkäjärven uimaranta, Pitkäjärvi
Orijärven uimaranta, Rantakylä

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetus (354/2008 ja muutosasetus 710/2014) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta säätää, että terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo myös pienistä yleisistä uimarannoista. Näitä pieniä yleisiä uimarantoja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella on seuraavat:

Mikkeli:
Otavan uimaranta, Otava
Taipaleenlahden uimaranta, Anttola
Haukivuoren sataman uimaranta, Haukivuori
Pitkähiekan uimaranta, Haukivuori
Ristiinan uimala, Ristiina
Löydön uimaranta, Vitsiälä
Alamaan uimaranta, Hiirola
Avojärven uimaranta, Vehmaskylä
Honkalahden uimaranta, Heinälahti
Kalevanlammen uimaranta, Kalevankangas
Kihlin uimaranta, Karila
Korpijärven uimaranta, Vuolinko
Kyyhkylän uimaranta, Porrassalmi
Pesäjärven uimaranta, Harjumaa
Saarijärven uimaranta, Rämälä
Valkamalahden uimaranta, Suomenniemi
Koulunrannan uimaranta, Suomenniemi
Kaihun uimaranta, Pursiala
Laajalammen uimaranta, Kattilansilta
Launialan uimaranta, Launiala
Nieluslammen uimaranta, Tuukkala
Pitkäjärven läntinen uimaranta, Pitkäjärvi
Tuppuralan uimaranta, Tuppurala
Tuukkalan uimaranta, Tuukkala
Suojalammen uimaranta, Peitsari
Urpolanlammen uimaranta, Urpola

Kangasniemi:
Keskustan uimala
Sienijärven uimaranta
Suurolan uimaranta

Mäntyharju:
Haapaselän uimaranta
Pekkolanlammen uimaranta
Kurkiniemen uimaranta

Hirvensalmi:
Roosin uimaranta
Urmasrinteen uimaranta

Pertunmaa:
Rantalan uimaranta
Kuortin uimaranta
Kisaranta

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo lainsäädännön vaatimusten täyttymistä virallisilla uimarannoilla uimakauden (15.6.–31.8.) aikana. Terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava myös siitä, että yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa uimarantaluettelosta. Tiedot yleisistä uimarannoista päivitetään Ympäristöpalvelujen kotisivuille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta vahvistaa yllä olevan Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-alueella olevia yleisiä uimarantoja (ns. EU- uimarannat) sekä pieniä yleisiä uimarantoja koskevan luettelon uimakaudelle 2023 ja lähettää sen Itä-Suomen aluehallintovirastolle tiedoksi.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo.ita@avi.fi