Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.3.2023

§ 32 Terveystarkastajien viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveystarkastaja
Muut päätökset:
§ 2 Päätös elintarvikelain (297/2021) mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisestä, 24.02.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Mattila, kalle.mattila@lemettila.fi

Merkitään tiedoksi.