Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.3.2023

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarmo Lautamäki ja Kirsi Vekkeli.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 27.3.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.