Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.3.2023

§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.