Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutuminen vuonna 2022

MliDno-2023-802

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta hyväksyi ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2022 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-alueelle kokouksessaan 15.12.2021. Valvontasuunnitelma käsittää ympäristöterveydenhuollon kaikki osa-alueet eli elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun, tupakkavalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Valvontasuunnitelman toteutumista tulee arvioida vuosittain ympäristöterveydenhuollosta vastaavassa monijäsenisessä toimielimessä. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi lähetetään tiedoksi Itä- Suomen aluehallintoviranomaiselle VYHA-järjestelmän kautta.31.3.2023 mennessä, mutta elintarvikevalvonnan ja eläinlääkäripalveluiden välilehti tulee kuitenkin olla täytettynä jo 28.2.2023. 

Valvontasuunnitelma jakautuu toimialoittain erillisiin liitteisiin. Valvontasuunnitelman toteutumisen toteutumaraportit on laadittu erikseen elintarvikevalvonnalle, terveydensuojeluvalvonnalle, tupakkavalvonnalle sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelmalle.

Suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksissa  tarkastustavoitteeseen ei päästy etenkään elintarvikevalvonnan osalta. Vuoden 2022 alusta voimaan tullut valvonnan perusmaksu-uudistus on vienyt paljon etenkin elintarvikevalvojien aikaa valvontakohderekisterin päivittämisen ja maksuperusteiden selvittämisen vuoksi. 

Vuonna 2021 aloitettua LaatuNet-laadunhallintajärjestelmää ei ehditty resurssipulan vuoksi toteuttaa myöskään riittävästi.  

Laajoja elintarvike- ja vesiperäisiä epidemioita ei ole ollut vuoden 2022 aikana. 

Eläinlääkintähuollossa on ollut lähes koko vuoden valtakunnallisesta eläinlääkäripulasta johtuva resurssivaje. Hakijapulan vuoksi kaksi vakituista kaupungineläinlääkärin virkaa on ollut osan vuotta täyttämättä. Resurssivaje on lisännyt praktikkoeläinlääkäreiden työnkuormitusta sekä toiminnan haavoittuvuutta. Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja laatu ovat haasteista huolimatta ollut pääosin suunnitelman mukaista. Kiireetöntä ja kiireellistä eläinlääkäriapua on pystytty tarjoamaan kohtuullisessa ajassa. 

Myös valvontaeläinlääkäreiden rekryoinnissa oli vaikeuksia kesästä lähtien. Syyskuussa palkattiin tämän vuoksi eläinsuojeluvalvontaan määräaikaiseen virkasuhteeseen terveystarkastaja, jonka vastuualueena oli eläinsuojelu. Valvontaeläinlääkärin sijaisuus oli täytetty loppuvuonna osa-aikaisesti. 

Harjoittelijoille on pyritty tarjoamaan mahdollisuuksia saada suoritettua opintoihinsa kuuluvan harjoittelun sekä opinnäytetyön. Harjoittelijoita on ollut terveysvalvonnassa, ympäristöterveydenhuollossa ja eläinlääkintähuollossa.  Lisäksi elintarvikevalvonnassa on tehty yksi opinnäytetyö ja kaksi opinnäytetyötä on aloitettu vuonna 2022.

​​Vuoden 2022 toiminta on kuvattu tarkemmin erillisissä toteutumaraporteissa, jotka on laadittu erikseen elintarvikevalvonnalle, terveydensuojeluvalvonnalle, tupakkavalvonnalle sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelmalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy annetun selvityksen koskien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumista vuonna 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluehallintovirasto, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.