Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 1 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa, Marko Väisänen, Mäntyharju, 01.02.2023
§ 2 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Hartialukko Racing Team ry, Mikkeli, 02.02.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.