Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveystarkastaja
Muut päätökset:
§ 1 Päätös elintarvikelain (297/2021) mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisestä, 14.02.2023

Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 2 Työajan väliaikainen muutos, 09.02.2023
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 1 PÄÄTÖS TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTA KOSKEVASSA ASIASSA, Alabaari Oy, 18.01.2023
§ 4 Tupakointikielto parvekkeille, As Oy Partinkartano, 03.02.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Mattila, kalle.mattila@lemettila.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.