Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Terveystarkastajien viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveystarkastaja
Muut päätökset:
§ 1 Päätös elintarvikelain (297/2021) mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisestä, 14.2.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.