Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Epidemiaselvitystyöryhmän nimeäminen

MliDno-2023-801

Valmistelija

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtioneuvoston asetuksen elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä (1365/2011, muutos 978/2022) mukaisesti kunnan ja terveydensuojeluviranomaisen tulee yhdessä nimetä ruokamyrkytys- ja vesiepidemioiden selvittämistä varten selvitystyöryhmän.

Asetuksen 4 § mukaan selvitystyöryhmään pitää kuulua:

1) hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri;

2) hyvinvointialueen tartuntatautiyhdyshenkilö;

3) elintarvikelaissa (297/2021) ja terveydensuojelulaissa (763/1994) tarkoitettua valvontaa johtava viranhaltija;

4) kunnan virkaeläinlääkäri;

5) kunnan elintarvikkeiden, talousveden ja uimaveden laatua valvova viranhaltija;

6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja.

Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää nimetä epidemiaselvitystyöryhmän. Työryhmän toimialue on Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimialue eli Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa.

Työryhmään kuuluvat:;

    Mikkelin kaupungilta:

 • terveysvalvonnan johtaja, eläinlääkäri Maria Tirkkonen, puheenjohtaja (p. 0401295120)
 • terveystarkastaja Nina Gynther, elintarviketiimi
 • terveystarkastaja Marko Nyyssönen, vesitiimi
 • vesilaitoksen johtaja Jarkko Laitinen
   

    Etelä-Savon hyvinvointialueelta (Eloisasta);

 • tartuntatautilääkäri Hans Gärdström
 • Infektioylilääkäri, erikoissairaanhoidon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Sakari Vuorinen
 • tartuntatautihoitaja Laura Siitari
 • tartuntatautihoitaja Johanna Matikainen
   

​​​    Vesivälitteisten epidemioiden selvittelytyötä varten selvitysryhmään kuuluu lisäksi sen kunnan edustaja, mitä epidemia koskee:

       Mikkeli:

 • vesilaitoksen johtaja Jarkko Laitinen
   

      Hirvensalmi:

 • tekninen johtaja Asko Viljanen
   

      Mäntyharju:

 • vesihuoltomestari Ali Timonen
   

      Pertunmaa:

 • Tekninen johtaja – rakennustarkastaja Jouni Huusari
   

      Kangasniemi:

 • tekninen johtaja Mikko Korhonen
   

Työryhmää täydennetään tarvittaessa riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat, Etelä-Savon hyvinvointialue, Itä-Suomen avi, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.