Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2023

MliDno-2022-6154

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta. Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot vahvistettiin lautakunnassa 15.12.2022 (§ 107) vuodelle 2023. Salla Nuutisen ja Daniel Marinin muutettua työaikaansa väliaikaisesti, vahvistetaan heidän osaltaan eläkemaksut uudestaan. Muiden osalta vahvistetyt toimenpidemaksut säilyvät ennallaan. 

Toimenpidepalkkiot muutoksen jälkeen on liitteessä. Liite on salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Eläinlääkäreille vaihvistetaan toimenpidepalkkiot vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

Liite on salassapidettävä Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

eläinlääkärit, Keva, Meita

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.