Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ympäristölupaa koskevien lausuntojen delegointi

MliDno-2015-1894

Valmistelija

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, Arja.Holopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 42.1 §:n 2 kohdan mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä ympäristölupahakemuksesta lausunto toiminnan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Lausunto tulee pyytää, vaikka sama lautakunta toimisi sekä ympäristönsuojelu-, että terveydensuojeluviranomaisena. Mikkelin seudun ympäristölautakunta toimii sekä terveydensuojelu-, että ympäristönsuojeluviranomaisena koko toiminta-alueellaan.

Valmistelun joustavuuden takia on tarkoituksenmukaista delegoida lausunnon antaminen lautakunnan alaisille viranhaltijoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta delegoi ympäristönsuojelulain (527/2014) 42.1 §:n 2 kohdan mukaisten ympäristölupa-asioita koskevien lausuntojen antamisen terveysvalvonnan johtajalle sekä terveystarkastajille.

Päätös

Hyväksyttiin.