Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anni Panula-Ontto-Suuronen ja Risto Pesonen. Pöytäkirja tarkastetaan 28.9.2015.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anni Panula-Ontto-Suuronen ja Jouko Toivonen.