Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.