Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Yleiset uimarannat Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen alueella uimakaudella 2021

MliDno-2021-1628

Valmistelija

  • Sanna Toivanen, terveystarkastaja, Sanna.Toivanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) mukaan laadittava luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä uimarannoista ennen kunkin uimakauden alkua. Näitä ns. EU-uimarantoja on Mikkelin kaupungissa kolme:

 

Pankalampi

Pitkäjärvi

Orijärvi, Rantakylä

 

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetus (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta säätää, että terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo myös pienistä yleisistä uimarannoista. Näitä pieniä yleisiä uimarantoja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella on seuraavat:

 

Mikkeli:

Otavan uimaranta, Otava

Taipaleenlahden uimaranta, Anttola

Haukivuoren sataman uimaranta, Haukivuori

Pitkähiekan uimaranta, Haukivuori

Ristiinan uimala, Ristiina

Löydön uimaranta, Vitsiälä

Alamaan uimaranta, Hiirolan Laajalampi

Avojärven uimaranta, Vehmaskylä

Honkalahden uimaranta, Heinälahti

Kihlin uimaranta, Orijärvi Rantakylä

Korpijärven uimaranta, Vuolinko

Kyyhkylän uimaranta, Porrassalmi

Pesäjärven uimaranta, Harjumaa

Saarijärven uimaranta, Rämälä

Valkamalahden uimaranta, Suomenniemi

Koulurannan uimaranta, Suomenniemi

Kaihun uimaranta

Laajalammen uimaranta

Launialan uimaranta

Nieluslammen uimaranta

Ritvalan uimaranta

Suojalammen uimaranta

Urpolan uimaranta

Visulahden matkailukeskus

 

Kangasniemi:

Keskustan uimala

Sienijärven uimaranta

Suurolan uimaranta

 

Mäntyharju:

Haapaselän uimaranta

Pekkolanlammen uimaranta

Kurkiniemen uimaranta

 

Hirvensalmi:

Roosin uimaranta

Urmasrinteen uimaranta

 

Pertunmaa:

Rantalan uimaranta

Kuortin uimaranta

Kisaranta

 

Uimarantaluettelosta on poistettu viime uimakauden jälkeen kolme uimarantaa Mikkelistä (Loukeen, Iso- Majaveden ja Sairilan uimarannat). Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo lainsäädännön vaatimusten täyttymistä virallisilla uimarannoilla uimakauden (15.6.–31.8.) aikana. Terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava myös siitä, että yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa uimarantaluettelosta. Tiedot yleisistä uimarannoista päivitetään Ympäristöpalvelujen kotisivuille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta vahvistaa yllä olevan Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-alueella olevia yleisiä uimarantoja (ns. EU- uimarannat) sekä pieniä yleisiä uimarantoja koskevan luettelon uimakaudelle 2021 ja lähettää sen Itä-Suomen aluehallintovirastolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo.ita@avi.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.