Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tiedoksi

Valmistelija

  • Lasse Lähde, terveystarkastaja, lasse.lahde@mikkeli.fi

Kuvaus

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu terveysvalvontaa koskevassa valituslupa-asiassa

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on määrännyt WTF Bar & Kitchen -ravintolaa poistamaan melun aiheuttaman terveyshaitan päätöksellään (Ympäristölautakunta 25.9.2019 § 60). Asunto Oy Kotikarjala valitti ympäristölautakunnan päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, mutta peruutti tämän valituksen 3.7.2020. Ravintolatoiminta osoitteessa Raatihuoneenkatu 7 päättyi 9.6.2020. Meluhaittaa kärsineet asukkaat jättivät vastineen hallinto-oikeudelle, jossa he esittivät, että taloyhtiön hallitus, isännöitsijä, Mikkelin lupaviranomainen ja ravintoloitsija ovat velvollisia korvaamaan heille aiheutuneet henkiset ja taloudelliset tappiot. Hallinto-oikeuden päätöksessä 16.7.2020 jätettiin asukkaiden vahingonkorvausvaatimukset tutkimatta ja samalla lausunnon antaminen Asunto Oy Kotikarjalan valituksesta raukesi.

Haittaa kärsineet asukkaat hakivat valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen päätöksessään 12.4.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.