Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 4 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §), Papumäen kallioalue, Papumäentie 132, 51360 Kangasniemi, Destia Oy, 21.02.2024
§ 5 Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisen toiminnan ilmoituksesta (YSL 118 §), Kangasniemi XXI Ralli - Autoliitto Kangasniemen osasto ry, 23.02.2024
§ 7 Ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta; Maanrakennus Leppä Ky, Mäntyharju, 13.03.2024
§ 8 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §), Syrjälammen kallioalue, Hasantie 71, Mikkeli, Mikkelin Autokuljetus Oy, 13.03.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.