Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Yleiset uimarannat Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella vuonna 2024

MliDno-2024-1008

Valmistelija

  • Lasse Lähde, terveystarkastaja, lasse.lahde@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008 ja muutosasetuksen 711/2014) mukaan laadittava luettelo asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä uimarannoista ennen kunkin uimakauden alkua. Näitä ns. EU-uimarantoja on Mikkelin kaupungissa kolme:

 

Pankalammen uimaranta, Kaukola

Pitkäjärven uimaranta, Pitkäjärvi

Orijärven uimaranta, Rantakylä

 

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetus (354/2008 ja muutosasetus 710/2014) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta velvoittaa, että terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo myös pienistä yleisistä uimarannoista. Näitä pieniä yleisiä uimarantoja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella on seuraavat:

 

Mikkeli:

Otavan uimaranta, Otava

Taipaleenlahden uimaranta, Anttola

Haukivuoren sataman uimaranta, Haukivuori

Pitkähiekan uimaranta, Haukivuori

Ristiinan uimala, Ristiina

Löydön uimaranta, Vitsiälä

Alamaan uimaranta, Hiirola

Avojärven uimaranta, Vehmaskylä

Honkalahden uimaranta, Heinälahti

Kalevanlammen uimaranta, Kalevankangas

Kihlin uimaranta, Karila

Korpijärven uimaranta, Vuolinko

Kyyhkylän uimaranta, Porrassalmi

Pesäjärven uimaranta, Harjumaa

Saarijärven uimaranta, Rämälä

Valkamalahden uimaranta, Suomenniemi

Koulunrannan uimaranta, Suomenniemi

Kaihun uimaranta, Pursiala

Laajalammen uimaranta, Kattilansilta

Launialan uimaranta, Launiala

Nieluslammen uimaranta, Tuukkala

Pitkäjärven läntinen uimaranta, Pitkäjärvi

Tuppuralan uimaranta, Tuppurala

Tuukkalan uimaranta, Tuukkala

Suojalammen uimaranta, Peitsari

Urpolanlammen uimaranta, Urpola

 

Kangasniemi:

Keskustan uimala

Sienijärven uimaranta

Suurolan uimaranta

 

Mäntyharju:

Haapaselän uimaranta

Pekkolanlammen uimaranta

Kurkiniemen uimaranta

 

Hirvensalmi:

Roosin uimaranta

Möhkösen uimaranta

 

Pertunmaa:

Rantalan uimaranta

Kuortin uimaranta

Kisaranta

 

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo lainsäädännön vaatimusten täyttymistä virallisilla uimarannoilla uimakauden (15.6.–31.8.) aikana. Terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava myös siitä, että yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa uimarantaluettelosta. Tiedot yleisistä uimarannoista päivitetään Ympäristöpalvelujen kotisivuille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta vahvistaa yllä olevan Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-alueella olevia yleisiä uimarantoja (ns. EU- uimarannat) sekä pieniä yleisiä uimarantoja koskevan luettelon uimakaudelle 2024 ja lähettää sen Itä-Suomen aluehallintovirastolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo.ita@avi.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.